Muistilista perunkirjoitusta varten

Mitä asiakirjoja ja tietoja tarvitset asianmukaisen perunkirjoituksen aikaansaamiseksi?

 • Hanki sukuselvitys vainajasta. Sukuselvityksen saat kirkkoherranvirastosta ja/tai maistraatista Sukuselvitykset on hankittava kaikilta asuinpaikkakunnilta (katkeamaton ketju), joissa vainaja on asunut täytettyään 15 vuotta
 • Ellei vainajalla ole lapsia tai puolisoa, täytyy yleensä hankkia sukuselvitys edellä mainituilla perusteilla myös vainajan vanhemmista ja mahdollisesti vainajan sisaruksista
 • Virkatodistus eli ns. elää-todistus kaikista perillisistä, ellei elää-tieto näy edellä mainituissa sukuselvityksissä
 • Kaikkien kuolinpesän osakkaiden nimet, osoitteet ja kotipaikat
 • Selvitykset vainajan varallisuudesta (myös mahd. lesken omaisuudesta selvitykset), kuten:
  • Käteinen raha
  • Saldotodistukset pankeista (tilit ja sijoitusvarallisuus) kuolinpäivältä
  • Tallelokeron sisällön luettelointi
 • Selvitys jäsenosuuksista (esim. Keskimaa, Metsäliitto)
 • Asunto-osakkeista isännöitsijäntodistus ja asunto-osakkeen käypä arvo (esim. arviokirja)
 • Kiinteistöistä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteritiedot, omaisuuden verotustiedot (kiinteistöverolaskelma) sekä kiinteistön käypä arvo (esim. arviokirja)
 • Metsistä metsänhoitoyhdistyksen tila-arviot
 • Irtain omaisuus: kulkuneuvojen rekisteriotteet tai vakuutuskirjaotteet, arvoesineet, taulut jne. sekä selvitys näiden arvosta
 • Selvitys osuudesta jakamattomaan kuolinpesään (perukirja)
 • Tiedot veronpalautuksesta, jälkiverosta ja mahdollisesta kiinteistöverosta
 • Henkivakuutuksen ja mahd. lesken henkivakuutuksen takaisinostoarvo kuolinpäivältä
 • Kuolinpesän saamat avustukset (hautausavustus)
 • Testamentti ja/tai avioehto
 • Vainajan velat ja vähennykset (saldotodistus veloista kuolinpäivältä), annetut panttaukset ja takaukset (todistus pankista). Mahdolliselta leskeltä myös vastaavat selvitykset
 • Osamaksut sekä muut kuolinpesälle kuuluvat laskut kuten esim. hautajais-, sähkö-, puhelin-, sairaskulut yms. laskut
 • Selvitykset jos on annettu ennakkoperintöjä tai lahjoja (myös mahd. lesken osalta)
 • Mikäli puoliso on kuollut ennen vainajaa; puolison perukirja, mahdollinen ositus- ja perinnönjakokirja sekä perintöveropäätös
 • Jos vainaja oli eronnut, ositussopimus entisen puolison kanssa tai muu todistus osituksen suorittamisesta
 • Perunkirjoituskutsut (mikäli esim. pesänilmoittaja lähettänyt kirjalliset kutsut)
 • Valtakirja, mikäli joku osakas valtuuttanut toisen edustamaan itseään

Kerro, miten voimme auttaa

Ota yhteyttä
Valitse toimipaikka