Artikkelit

Lukijalle

Vastuunrajoituslauseke: Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäistapauksessa.

Asianajotoimisto S.Tiainen Oy tai Susanna Tiainen eivät vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.

Avoliitossa testamentin tekeminen on tärkeää!

Avoliitolla on lain edessä erilainen asema kuin avioliitolla. Avopuoliso ei peri avopuolisoaan, eikä hänellä ei ole oikeutta tasinkoon (tietyissä poikkeustilanteissa voi vedota lakiin avopuolisoiden yhteistalouden

Avioehto tekee meistä tasa-arvoisia, miten?

Avioehto ei ole epäluottamuslause vaan varautumista tulevaisuuteen. Eihän vakuutuksiakaan oteta sen vuoksi, että kun jotain kuitenkin sattuu, vaan siksi, että jos se paha päivä koittaa, niin

Mitä oikeudenkäynti maksaa?

Oikeudenkäynnistä voi aiheutua kuluja. Oikeudenkäynnin osapuolelle voi aiheutua kuluja esimerkiksi suulliseen käsittelyyn matkustamisesta sekä avustajan ja todistajan palkkion maksamisesta. Asian käsittelystä tuomioistuimessa voidaan myös periä oikeudenkäyntimaksu.

Miten lapsen elatusmaksut määräytyvät?

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Laki ei kuitenkaan anna konkreettisia vastauksia siihen, minkä suuruinen elatusapu kattaa riittävän elatuksen. Elatusavun määrään