Palvelut

Rikosoikeus

Asianomistajan avustaminen

 • Olemme apunasi alusta saakka, aina rikosilmoituksen tekemisestä esitutkintaan, päättyen asiasi käsittelyyn oikeudenkäynnissä.

 • Avustajan rooli korostuu etenkin yksityisoikeudellisten korvausvaatimusten esittämisessä oikeudessa ja avustamme myös korvausten hakemisessa valtiokonttorilta.

 • Korvausvaatimusten tulee olla oikein mitoitettuja ja kohdennettuja. Lisäksi ne täytyy pystyä perustelemaan ja näyttämään toteen esim. lääkärinlausunnoilla.

 • Avustajaan kannattaa olla yhteydessä jo esitutkintavaiheessa, jotta avustaja voi antaa loppulausunnon esitutkinnasta ja kenties vaatia poliisia suorittamaan lisätutkintaa.

 • Esitutkinnassa esille tulleilla seikoilla on suuri merkitys mahdollisessa myöhäisemmässä oikeudenkäynnissä. 

 • Olemme apunasi myös sovintoesityksen laadinnassa ja osallistumme sovintoneuvotteluihin. Voi olla järkevää yrittää sopia vahingonkorvauksista jo ennen oikeudenkäyntiä.

Vastaajan avustaminen

 • Olemme apunasi alusta saakka. Olemme mukana kuulusteluissa, ja voimme myös esittää kysymyksiä. Kuulusteluissa on tärkeää, että ymmärrät mistä sinua epäillään ja ymmärrät myös poliisin esittämät kysymykset.

 • Asianajajan käyttämisellä varmistetaan epäillyn kannalta asianmukainen ja puolueeton esitutkinta.

 • Avustaja voi antaa loppulausunnon esitutkinnasta ja tarpeen vaatiessa vaatii poliisia suorittamaan lisätutkintaa.

 • Avustajan rooli korostuu siinä, että hän on mukana varmistamassa, että saat tasavertaisen ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.

 • Avustaja nostaa esille myös vastaajan syyttömyyttä tukevia seikkoja

 • Huolehtia, että rikosoikeudellinen ja yksityisoikeudellinen seuraamus on yhdenmukainen rangaistuskäytännön mukaan ja yksityisoikeudellisten korvausten vaatimus on perusteltu ja vaadittu oikein ja on kohtuullisessa suhteessa aiheutettuun vahinkoon nähden.
 • Esitutkinnassa esille tulleilla seikoilla on suuri merkitys mahdollisessa myöhäisemmässä oikeudenkäynnissä. 

 • Olemme apunasi myös sovintoesityksen laadinnassa ja osallistumme sovintoneuvotteluihin.

 • Voi olla järkevää yrittää sopia vahingonkorvauksista jo ennen oikeudenkäyntiä.

 • Vastaajan ja asianomistajan välille saatu sovinto on myös yksi tuomion lieventämisperusteista.

Sekä vastaajalla että asianomistajalla on mahdollista saada osittain tai kokonaan maksuton oikeudenkäynti, mikäli oikeusavun edellytykset täyttyvät. Oikeusavun edellytykset tarkastamme aina alkuneuvottelun yhteydessä.

Tietyissä rikostyypeissä asianomistajalla voi olla oikeus saada maksuton oikeudenkäynti tulotasosta riippumatta (lähisuhdeväkivalta ja seksuaalirikokset)

Mikäli asianomistajalla on oikeusturvavakuutus, tulee sitä käyttää ensisijaisesti (vakuutus ei yleensä korvaa vastaajan oikeudenkäyntikuluja). Tällöin vakuutusyhtiö maksaa oikeudenkäyntikulut omavastuuosan jälkeen. Tarkemmat ehdot oikeusturvavakuutuksen ehdoista ja laajuudesta näkyvät vakuutuskirjassa. Avustamme oikeusturvavakuutuksen hakemisessa.

Asianomistajalla on mahdollista saada tietyistä rikoksista (mm. törkeä pahoinpitely ja seksuaalirikokset) vahingonkorvausta tuomion perusteella valtiokonttorilta, jos tuomittu ei pysty korvauksia maksamaan. Haemme korvauksia puolestasi valtionkonttorilta sekä halutessasi siirrämme tuomitut vahingonkorvaukset ulosottoon.

Ota yhteyttä

Palvelemme asiakkaitamme ajanvarauksella Jyväskylän ja Kiuruveden toimipisteillämme. Suurin osa palveluistamme onnistuu myös helposti etäyhteydellä, sähköpostilla tai puhelimitse.