Palvelut

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (521/1999) 10 ja 24 §:ssä säädetyistä tiedoista koostuva tietosuojaseloste.
Tietosuojaseloste on laadittu 12.02.2018. Päivitetty 18.01.2022.

1 REKISTERINPITÄJÄ
Rekisterinpitäjänä toimii Asianajotoimisto S.Tiainen Oy (y-tunnus: 2794929-1), jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”. Rekisterinpitäjän yhteystiedot: käyntiosoite: Kauppakatu 5 A 2, 40100 Jyväskylä. Sähköpostiosoite: susanna.tiainen@stiainen.fi
puhelinnumero: +358 45 625 7998

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA
Yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa on Asianajotoimisto S.Tiainen Oy:n toimitusjohtaja Susanna Tiainen. Yhteyshenkilö on tavoitettavissa kohdassa 1 mainittujen yhteystietojen kautta.

3 REKISTERIN NIMI
Asiakas- ja markkinointirekisteri, jäljempänä ”Rekisteri”. 

4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, tehtyyn sopimukseen (sopimussuhde, toimeksiantosopimus), asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, markkinointiviestinnässä, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa, mainonnan kohdentamiseen sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen. Asiakkaan ollessa yhteydessä Rekisterinpitäjään tai pyytäessään Rekisterinpitäjää olemaan häneen yhteydessä, asiakas on antanut suostumuksensa tietojen kirjaamiselle ja tallettamiselle. 

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallettaa nimi, henkilötunnus, kotipaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus, ammatti, tiedot asiakkaan toimeksiannosta sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisteröidyn tiedustelut, kommentit ja muut reaktiot verkkopalveluissa, käyttäjän lähettämä aineisto, asiakaspalaute, luvat, suostumukset ja kiellot. Teknisesti kerättyä verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite, sijaintimaa, sijaintikaupunki, verkkopalveluiden käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmaversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä (Cookies).

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palveluiden käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta. Lisäksi tietoja kertyy sitä mukaa kuin asiakkaan toimeksiannon toteuttaminen edistyy. Kertyvät tiedot voivat olla rekisterinpitäjän kirjaamia, tai tietoja on saatu viranomaisilta tai muilta tahoilta, jotka liittyvät asiakkaan toimeksiannon hoitamiseen.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kuin asiakkaalle itselleen valmiin tuotteen tai laskun muodossa. Tietoja luovutetaan myös, jos se on tarpeen asiakkaan toimeksiannon hoitamiseksi viranomaisessa, toista tahoa vastaan tai tuomioistuimessa. Luovuttaminen on siten mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten.

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja siirretään asiakkaan nimenomaisesta ja yksiselitteisestä pyynnöstä tai suostumuksesta sekä jos se on tarpeen rekisterinpitäjän edun puolustamiseksi. Mikäli tietoja siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta. Lisäksi siirron tulee olla henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaan sallittua.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla ja tietoturvallisella palvelimella, johon pääsy vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan/sormijälkitunnisteen. Rekisterinpitäjä hallinnoi käyttöoikeuksia rekisteriin. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan* kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu Rekisterinpitäjän ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan ja tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tiedoista voidaan ottaa myös kopioita, tulosteita ja muita paperisia otteita. Tätä manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, ja manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisella tavalla, kun aineisto ei enää ole tarpeen asiakkaan toimeksiannon hoitamiseksi taikka asiakkaan tai Rekisterinpitäjän oikeuksien puolustamiseksi.

*Henkilökunnalla viitataan tässä yhteydessä myös ostopalveluina ostettuihin palveluihin (esim. assistenttipalvelut tai IT-tukipalvelut)

10 REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus on toteutettavissa korvauksetta, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähintään yksi vuosi. 

Tässä kohdassa mainitun tarkastusoikeuden toteuttamiseksi tulee rekisteröidyn tehdä pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona erikseen sovittuna ajankohtana ja todistaa tässä yhteydessä henkilöllisyytensä. Tapaamisen voit sopia kohdassa 2 tarkoitetun yhteyshenkilön kanssa. Tarkastusoikeuden voit toteuttaa lähettämällä pyynnön sähköpostitse siitä sähköpostiosoitteesta, jonka olet antanut meille yhteystiedoksi toimeksiantoasi hoitaessamme. Muussa tapauksessa vaadimme tarkat tiedot tietojaan tarkastavasta henkilöstä sekä tarkastajan henkilökohtaisesti allekirjoittaman pyyntöasiakirjan.

Tiedot voit korjauttaa tai käyttää kielto-oikeuttasi ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Yhteydenoton yhteydessä on mainittava, minkä tiedon rekisteröity haluaa korjauttaa tai mitä henkilötietolain 30 §:n mukaista kielto-oikeuttaan rekisteröity haluaa käyttää. Lisäksi pyynnön esittäjän tulee esittää luotettava selvitys henkilöllisyydestään. Mikäli emme voi luotettavalla tavalla varmistua pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä, emme voi toteuttaa pyyntöä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista ja/tai poistamista.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksensa.

11 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksensa. Tietoja voidaan kuitenkin tästä huolimatta säilyttää ja käyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvasta syystä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään toistaiseksi.

EVÄSTEET

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Lisäksi jaamme sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytät sivustoamme. Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman.

Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme suostumuksesi kaikenlaisten evästeiden käytölle.

Tämä sivusto käyttää erityyppisiä evästeitä. Jotkut evästeet ovat sivuillamme esiintyvienkolmansien osapuolten palveluiden asettamia.

Voit muuttaa tai peruuttaa hyväksyntäsi sivustollamme evästeilmoituksen kautta.

Lue Tietosuojaehdoistamme lisää siitä keitä olemme, miten voit ottaa meihin yhteyttä ja miten käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi.

Ole hyvä ja ilmoita hyväksymistunnuksesi ja -päivämäärä, kun otat meihin yhteyttä liittyen hyväksymiseesi.

Lupasi koskee seuraavia toimialueita: stiainen.fi

Nykyinen tila: Kiellä. 

Hyväksymistunnuksesi: ogTYOy1DnspoZ/WVCyVoYV49UcjbjKobaptScDMTul5DZ6XPqCijFA==Hyväksymispäivämäärä: keskiviikkona 14. syyskuuta 2022 klo 10.06.57 UTC+3

Muuta hyväksyntääsi

Evästeilmoitus päivitetty viimeksi 23.10.2022, tekijä: Cookiebot:

Välttämätön (2)

Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivulla siirtymisen ja sivuston suojattujen alueiden käytön. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.

NimiTarjoajaTarkoitusVoimassaTyyppi
CookieConsentCookiebotStores the user’s cookie consent state for the current domain1 vuosiHTTP Cookie
test_cookieGoogleUsed to check if the user’s browser supports cookies.1 päiväHTTP Cookie

Tilastot (3)

Tilastoevästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa, keräämällä ja raportoimalla tietoja nimettömästi.

NimiTarjoajaTarkoitusVoimassaTyyppi
_gaGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 vuottaHTTP Cookie
_gatGoogleUsed by Google Analytics to throttle request rate1 päiväHTTP Cookie
_gidGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 päiväHTTP Cookie

Markkinointi (6)

Markkinointievästeitä käytetään verkkosivustoilla kävijöiden seurantaan. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat sopivia ja kiinnostavia yksittäisille käyttäjille, ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille.

NimiTarjoajaTarkoitusVoimassaTyyppi
_gcl_auGoogleUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 kuukauttaHTTP Cookie
ads/ga-audiencesGoogleUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.SessionPixel Tracker
IDEGoogleUsed by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 vuosiHTTP Cookie
pagead/1p-user-list/#GoogleTracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites.SessionPixel Tracker
pagead/landing [x2]GoogleCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.SessionPixel Tracker

Ota yhteyttä

Palvelemme asiakkaitamme ajanvarauksella Jyväskylän ja Kiuruveden toimipisteillämme. Suurin osa palveluistamme onnistuu myös helposti etäyhteydellä, sähköpostilla tai puhelimitse.