Palvelut

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jonka avulla voit ennalta varautua esim. sairastumisen aiheuttamaan toimintakyvyttömyyteen.

Edunvalvontavaltuutuksella voit valtuuttaa haluamasi henkilön/henkilöt huolehtimaan niin taloudellisista (esim. omaisuuden myyminen tarpeen vaatiessa) kuin itseäsi koskevissa asioissa (esim. hoitopaikan valinta ja hoitosuostumuksen antaminen).

Valtakirjassa voit määritellä asioista paljon yksityiskohtaisemmin ja joustavemmin kuin edunvalvonnassa.

Valtakirja astuu voimaan vasta sitten kun terveytesi heikentyy niin, ettet ole enää kykenevä hoitamaan omia asioitasi.

Edunvalvontavaltuutus on tehtävä määrämuodossa kuten testamenttikin.

Miten edunvalvontavaltuutus ja edunvalvonta eroavat toisistaan?

Edunvalvontavaltavaltuutuksessa henkilö itse etukäteen valtuuttaa haluamansa henkilön sekä määrittelee ne asiat, joita valtuutus koskee. Valtuutusta tehdessään henkilön on oltava oikeustoimikelpoinen. Valtakirja allekirjoitetaan kahden esteettömän todistajan läsnäollessa.

Edunvalvontavaltuutuksessa valtuutettu henkilö ei tarvitse käräjäoikeuden tai holhoustoimen lupaa, ellei valtakirjan tekijä ole asiasta näin erikseen määrännyt. Edunvalvontavaltuutusta säätelee laki edunvalvontavaltuutuksesta.

Edunvalvonnassa asioiden hoitamisesta (miten ja mitä asioita) säädetään lainsäädännössäEdunvalvonnassa käräjäoikeus tai Digi- ja väestötietovirasto päättää, kuka on henkilön edunvalvoja.

Miten ja milloin valtakirja tulee voimaan?

Edunvalvontavaltuutus astuu voimaan vasta sitten, kun valtakirjan tekijä tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan omista asioitaan.

Valtuutettu vahvistaa valtakirjan DVV:ssä eli Digi- ja väestötietovirastossa (ent. maistraatti)), jolloin siitä tulee pätevä. Vahvistusta varten on oltava valtakirjan tekijän lääkärintodistus. Lue lisää DVV:n sivuilta.

Tutustu myös hinnastooni ja sopimusehtoihini.

Ota yhteyttä

Palvelemme asiakkaitamme ajanvarauksella Jyväskylän ja Kiuruveden toimipisteillämme. Suurin osa palveluistamme onnistuu myös helposti etäyhteydellä, sähköpostilla tai puhelimitse.