Palvelut

Testamentti

Testamentti turvaa omaisuutesi ja on ainoa keino vaikuttaa omaisuutesi jakaantumiseen kuolemasi jälkeen.

Testamentti on ainoa asiakirja, millä voit vaikuttaa omaisuutesi jakaantumiseen kuolemasi jälkeen. Henkilön kuoltua hänen omaisuutensa jaetaan lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan (perintökaari). Testamentilla voidaan määrätä esimerkiksi omaisuuden omistusoikeudesta ja käyttöoikeudesta. Tällä on vaikutusta myös verotukseen. Testamentilla voidaan määrätä myös omaisuuden tuotosta (esim. korko-, vuokratuotto sekä metsän vuosituotto). Testamentilla voit myös testamentata rakkaita esineitäsi (esim. kello, vihkisormus jne.) tai vaikka antaa pienempiä rahasummia useammalle läheisillesi. Alle 20 000 euron perintö jokaista saajaa kohden on verovapaata.

Lisätietoa testamentista löytyy tästä artikkelista.

Testamentin määrämuotoisuus

Testamentti on tehtävä määrämuodossa. On hyvä ymmärtää, että jos testamentin määrämuotoja on rikottu, testamentti saattaa olla pätemätön.  Tästä syystä jokaisen testamentin laatijan on tarkasti suunniteltava juuri hänelle itselleen sopiva testamentin muoto. Erilaisia testamenttimääräyksiä on useita. Testamentin avulla voit esimerkiksi turvata sinulle läheisen henkilön tai avopuolison aseman, asumisoikeuden yhteisessä asunnossa, lasten aseman sekä määrätä heille tulevalle omaisuudelle hoitajan. Voit myös huolehtia, että sinulta peritty omaisuus säilyy perillisilläsi heidän mahdollisesta avioerostaan huolimatta.

Omistusoikeustestamentti

Omistusoikeustestamentti antaa saajalle kaikki omistajan oikeudet. Testamentin saaja voi lahjoittaa ja myydä testamentilla perimänsä omaisuuden tai käyttää omaisuutta velan vakuutena. Testamentin saaja maksaa perintöveroa omistusoikeustestamentin nojalla saamastaan omaisuudesta. Tällä hetkellä aviopuolison puolisovähennys on 90 000 eur. Lisäksi alle 20 000 eur perintöosuus on verovapaata. Aviopuolisolle voi siis nykyisen verolainsäädännön mukaan testamentata  109 999 euroa verovapaasti.

Hallintaoikeustestamentti

Hallintaoikeustestamentilla (eli ns. käyttöoikeustestamentti) voidaan määrätä omaisuuden omistusoikeus henkilölle siten, että käyttöoikeus jää jollekin toiselle. Käyttöoikeuden haltijalla on oikeus käyttää omaisuutta ja siitä saatavaa tuottoa (ei saa tuhlata tilin pääomaa, saa nauttia korkotuoton). Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta määrätä omaisuudesta omistajan tavoin. Omaisuutta ei voi myydä eikä pantata velan vakuudeksi ilman omistajan suostumusta. Omistusoikeuden saaja maksaa perintöveron. Verotuksellisesti käyttöoikeustestamentti on edullinen, sillä käyttöoikeuden arvo vähennetään perittävän omaisuuden arvosta eikä siltä osin makseta perintöveroa. Käyttöoikeuden saaja ei maksa perintöveroa käyttöoikeudestaan.

Hinnasto ja sopimusehdot löytyvät täältä.

Ota yhteyttä

Palvelemme asiakkaitamme ajanvarauksella Jyväskylän ja Kiuruveden toimipisteillämme. Suurin osa palveluistamme onnistuu myös helposti etäyhteydellä, sähköpostilla tai puhelimitse.