Palvelut

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on veroilmoitus ja luettelo omaisuudesta ja veloista

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat perinnönjakoa ja perintöverotusta varten. Perintöverot määräytyvät pesän osakkaille perukirjan mukaan.

Perunkirjoitus on laadittava 3 kk:n kuluessa kuolemasta. Tarvittaessa perunkirjoitukseen voi hakea verottajalta lisäaikaa. Tutustu verottajan ohjeisiin tästä.

Perintöoikeuteen liittyy olennaisena osana verosuunnittelu, jonka vuoksi myös verolainsäädäntö täytyy hallita.

Perunkirjoituksen järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten perittävän varallisuustilanteen. Yleensä tämä henkilö on puoliso tai lapsi.

Perunkirjoitus on toimitettava myös silloin kun perittävältä ei jäänyt verotettavaa varallisuutta. Ylivelkaisissa kuolinpesissä perunkirjoituksen toimittaminen on erittäin tärkeää. Jos perunkirjoitus laiminlyödään, kuolinpesän osakkaat saattavat itse joutua vastuuseen kuolinpesän veloista.

 

Perunkirjoitus ja ositus

Perunkirjoitukseen liittyy usein myös ositus, jos avioliitto on päättynyt toisen puolison kuolemaan. Tällöin osituksen osapuolina on leski ja kuolleen puolison perilliset. Mikäli vainaja oli kuollessaan avioliitossa, on ositus tehtävä ennen perinnönjakoa. Ositussopimus on laadittava määrämuotoisena asiakirjana, jonka laatimisessa kannattaa käyttää asiantuntijaa. Osituksen tekemiselle ei ole määrätty määräaikaa.

Mikäli puolisoilla ei ollut avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, on avioliiton päättyessä toimitettava omaisuuden erottelu.

Lisäksi on tilanteita, jolloin osituksen tekemistä kannattaa harkita;

  • perittävän omaisuutta halutaan siirtää lesken tai perillisten nimiin
  • lesken ja kuolinpesän omistussuhteita halutaan selkeyttää
  • halutaan myydä asunto, joka on kuolinpesän omistuksessa

Perunkirjoituksen muistilista.

Muistilista ohjaa Sinua hankkimaan tarvittavat asiakirjat asianmukaisen perunkirjoituksen aikaansaamiseksi.

Muistilista perunkirjoitusta varten

Hinnasto ja sopimusehdot löytyvät täältä.

Ota yhteyttä

Palvelemme asiakkaitamme ajanvarauksella Jyväskylän ja Kiuruveden toimipisteillämme. Suurin osa palveluistamme onnistuu myös helposti etäyhteydellä, sähköpostilla tai puhelimitse.