Palvelut

Pesänselvitys

Pesänselvittäjän ja pesänjakajan määräyksen hakeminen kuolinpesään

Pesänselvittäjän ja pesänjakajan määräystä käräjäoikeudesta voi hakea yksikin kuolinpesän osakas. Pesänselvittäjän tehtävänä on selvittää kuolinpesä jakokuntoon. Pesänjakajan tehtävä on pesän tultua selvitetyksi toimittaa perinnönjako.

Pesänselvittäjän ja -jakajan hakeminen tapahtuu kirjallisella hakemuksella perittävän viimeisen kotipaikan käräjäoikeudesta. Voit ladata sivun lopusta hakemuslomakkeen. Hakemuksessa on nimettävä henkilö, joka pyydetään määrättäväksi pesänselvittäjäksi ja -jakajaksi. Mikäli haet tehtävään toimistomme asianajajaa Susanna Tiaista, ole häneen yhteydessä sähköpostitse susanna.tiainen@stiainen.fi tai soita 045 625 7998 (Jyväskylä) / 045 318 7455 (Kiuruvesi) saadaksesi hänen kirjallinen suostumuksensa tehtävään.

Käräjäoikeus lausuttaa hakemuksen muilla osakkailla. Jos hakemusta ei vastusteta tai vastustamisesta huolimatta käräjäoikeus hyväksyy hakemuksen, käräjäoikeus määrää pesänselvittäjäksi ja jakajaksi henkilön, joka on antanut siihen suostumuksensa.

Pesänselvittäjä

Pesänselvittäjän tehtävänä on selvittää kuolinpesä ja saattaa se jakokuntoon. Tavanomaisiin pesänselvitystoimiin kuuluvat mm. kuolinpesän omaisuuden selvittäminen, mahdollisesti omaisuuden rahaksimuuttoa, kuolinpesän osakkaiden vaatimusten sovittelua ja ratkaisemista. Kun kuolinpesä on tullut selvitetyksi, pesänselvittäjä toteaa kuolinpesän olevan jakokunnossa ja pesänselvittäjän valtuus päättyy siihen.

Pesänjakaja

Kuolinpesän tultua selvitetyksi alkavat pesänjakajan tehtävät. Pesänjakajan on pyrittävä saamaan osakkaiden välille sopimus perinnönjaosta. Jos sopimuksen ei päästä, pesänjakaja voi toimittaa jaon. Toimitusjako tarkoittaa, että pesänjakaja osakkaiden mahdollisesta vastustuksesta tai erimielisyyksistä huolimatta määrää, miten perinnönjako on toimitettava.

Pesänjakaja toimittaa jaon lain mukaan. Perinnönjaosta pesänjakaja laatii perinnönjakokirjan, jonka hän allekirjoittaa.

Hakemuslomakkeet

Ota yhteyttä

Palvelemme asiakkaitamme ajanvarauksella Jyväskylän ja Kiuruveden toimipisteillämme. Suurin osa palveluistamme onnistuu myös helposti etäyhteydellä, sähköpostilla tai puhelimitse.